روز گذشته کاروان 1700 نفره دختران دانشجو و مادران شهدای اهواز عازم منطقه عمیاتی شلمچه شدند و مراسم معنوی را در کنار شهدا برگزار کردند.در این مراسم راویان دفاع مقدس از سبک زندگی شهدا گفتند و فرهنگ ناب اسلامی را به آنها یادآوری کردند.


arsheyan (8)

arsheyan (1)


arsheyan (2)

arsheyan (3)

arsheyan (4)

arsheyan (5)

arsheyan (9)

arsheyan (7)

arsheyan (10)

arsheyan (11)

arsheyan (12)

arsheyan (13)

arsheyan (15)

arsheyan (16)

arsheyan (17)

arsheyan (18)

arsheyan (19)

arsheyan (22)

arsheyan (23)

arsheyan (24)

arsheyan (25)

arsheyan (26)

arsheyan (28)

arsheyan (29)

arsheyan (30)

تبلیغات هیئت مشکات الهدی